520 người đang online
Kenty Lu Kenty Lu vừa thắng Nguyễn Nhi 2 điểm
Thanh Liêm Thanh Liêm vừa thắng Vũ Nguyễn 2 điểm
Huu Vinh Nguyen Huu Vinh Nguyen vừa thắng An H An 1 điểm
Phuong Nam Phuong Nam vừa thắng Dũng Dí Dỏm 1 điểm
Truong Pham Truong Pham vừa thắng Bảo Đoàn 1 điểm
Tu Quyen Chung Tu Quyen Chung vừa thắng Ngoc Tinh Vuong 1 điểm
Trần Trang Trần Trang vừa thắng Hoàng Dũng 2 điểm
Hà Đình Khoa Hà Đình Khoa vừa thắng Huynh Thuydang 1 điểm
Thủy Lê Thủy Lê vừa thắng Góc Khuất 2 điểm